Books & Magazines

Memar Magazine No. 94 - Bozorgmehr House

Memar Magazine No. 115 - Lehe Cottage

2A Asia Architecture & Art Magazine 2016 - 
​​​​​​​Qazvin Glass Headquarter - Bozorgmehr House